Elis z Haluzic
Slovenský šampión krásy mladých • Slovenský šampión krásy • Splnené podmienky na udelenie titulu • Medzinárodný šampión krásy • FSS - I. cena
stopy

Kontakt

Eva Kürtová
Hodálova 2
841 05 Bratislava

mobil: 00421/0905381764
e-mail: eva@weimarskystavac.sk