Elis z Haluzic
Slovenský šampión krásy mladých • Slovenský šampión krásy • Splnené podmienky na udelenie titulu • Medzinárodný šampión krásy • FSS - I. cena

Skúšky

DÁTUM SKÚŠKA OCENENIE NOS
19.9.2009 JSS I. cena 4
31.5.2009 FSS I. cena  
23.8.2008 JSS III. cena 3
27.4.2008 SVS I.cena 4