Elis z Haluzic
Slovenský šampión krásy mladých • Slovenský šampión krásy • Splnené podmienky na udelenie titulu • Medzinárodný šampión krásy • FSS - I. cena
stopy

Zaujímavé odkazy

Naši priatelia
Archie z Pankráckeho vršíčku – Veronika a Ivan Miškayovci
www.weimar-archie.sk

Hugo a Chris - maďarskí stavači - Dušan Gajdošech
www.vizslachamp.eu

Gary Tigrie oko – Soňa a Vlado Kašovskí
www.weimaranergary.sk

Aileron Shefis /Oskar/ - Ivana a Tomáš Tedlovi
www.weimaraner.wbl.sk


Iné odkazy
www.weimar.sk - KCHWS
www.dogforum.sk
www.psiadusa.sk